Zoho Sheet + Hipcall Entegrasyonu

Zoho Sheet

Zoho Sheet, bir hizmet olarak yazılım, çevrimiçi olarak takım işbirliği ile çalışma sayfaları oluşturmaya, düzenlemeye ve paylaşmaya yardımcı olur.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Zoho Sheet
New Rows
Triggers when a new row is created in a specified worksheet.
Zoho Sheet
New Worksheet
Triggers when a new worksheet is created in a specified workbook.
Zoho Sheet
New or Updated Rows
Triggers when a new row is created or an existing row updated.
Zoho Sheet
Create Workbook
Create a new workbook
Zoho Sheet
Create Worksheet
Create a new worksheet in a specific workbook
Zoho Sheet
Create Row
Create a new row in a specific worksheet.
Zoho Sheet
Update Row
Create a new row in a specific worksheet.
Zoho Sheet
Search Row
Search row by matching criteria in specific worksheet
Zoho Sheet
Find in Worksheet
Find text or value in a worksheet
Zoho Sheet
Delete Row
Delete a row from a specific worksheet.
Zoho Sheet
Delete Row Values
Delete rows from a specific worksheet.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için