Wave + Hipcall Entegrasyonu

Wave

Wave, kredi kartı işlemleri ve ödeme hizmetleriyle birlikte ücretsiz fatura ve muhasebe yazılımı olarak tasarlanmış küçük işletmeler için bir finansal yazılımdır.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Wave
New Customer
Triggers when a new customer is added to a buisness
Wave
New Invoice
Triggers when a new invoice is created
Wave
Create a Customer
Creates a customer.
Wave
Create an Account
Creates a new account.
Wave
Create an Invoice
Creates an invoice with line item support.
Wave
Create Invoice with Basic Details
Creates an invoice with basic details.
Wave
Create Product or Service
Creates a product or service.
Wave
Create Transaction (with Line Items)
Creates a new transaction with line items.
Wave
Send Invoice
Sends an invoice.
Wave
Approve an Invoice
Approves an invoice.
Wave
Update a Customer
Updates an existing customer details.
Wave
Update Product or Service
Updates an exisiting product or service.
Wave
Delete Customer
Deletes a customer.
Wave
Get Customer by Email
Gets an exisitng customer details by email.
Wave
Get Customer by ID
Gets an exisitng customer details by customer id.
Wave
Get Product by ID
Gets an exisitng product details by ID.
Wave
Clone an Invoice
Clone an invoice.
Wave
List Invoices
Lists invoices.
Wave
List Invoices By Customer
Lists invoices by customer.
Wave
Get Invoice by Invoice Number
Gets an exisitng invoice details by invoice number.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için