Telegram Bot + Hipcall Entegrasyonu

Telegram Bot

Telegram bot, kullanıcının sistemle minimal etkileşimle ihtiyaçlarını karşılamasına ve en iyi sonuçları sunmasına yardımcı olmak için oluşturulmuş otomatik bir yazılımdır.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Telegram Bot
Set Webhook / Watch Updates
Triggers whenever there is an update for the bot.
Telegram Bot
Send a Text Message or Reply
Sends a text message or reply to a text message with URL button & Markdown support.
Telegram Bot
Send a Photo
Send a photo/image to your chat.
Telegram Bot
Send a Poll
Sends a native poll.
Telegram Bot
Send an Audio File
Send an audio file to your chat.
Telegram Bot
Send a Video
Send a video to your chat.
Telegram Bot
Send a Document/Image
Send a Document/Image to your chat.
Telegram Bot
Send an Album (Media Group)
Sends an Album.
Telegram Bot
Edit a Text Message
Edits or updates an existing text message.
Telegram Bot
Forward a Message
Forward a text message to other chat.
Telegram Bot
Pin a Message
Pin an existing message.
Telegram Bot
Unpin a Message
Unpin an existing message.
Telegram Bot
Create Chat Invite Link
Creates an additional invite link for a chat.
Telegram Bot
Export Chat Invite Link
Generate a new primary invite link for a chat; any previously generated primary link is revoked.
Telegram Bot
Get File
Get basic info about a file and prepare it for download.
Telegram Bot
Get Update / Chat Id
Receive incoming updates from your Telegram account.
Telegram Bot
Kick a Chat Member
Kick out a member from your chat group.
Telegram Bot
Restrict a Chat Member
Restrict a member in your chat.
Telegram Bot
Delete a Message
Deletes an existing message.
Telegram Bot
Delete Webhook
Deletes subscribed webhook from Telegram bot.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için