Strive + Hipcall Entegrasyonu

Strive

Her satış profesyoneli için tümü bir arada satış etkileşim aracı

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Strive
New Contacts
Retrieve new contacts added into Strive
Strive
New Deals
Retrieve new deals added into Strive
Strive
New Products
Retrieve new products added into Strive
Strive
Search Contact
Search for a Strive.asia contact
Strive
Search Deal
Search for a pipeline's deal in Strive.asia
Strive
Add Contact to Deal
Adds contact to deal.
Strive
Create Product
Create a product in Strive.asia
Strive
Move Deal to New Stage
Moves deal to new stage.
Strive
Create Deal
Create a deal in pipeline
Strive
Update Contact
Update a Strive contact
Strive
Update Contact Owner
Update the owner of the contact to another Strive account within the organisation.
Strive
Update Contact's Additional Info
Update a Strive contact's additional info. May need to use this multiple time to update more than 1 fields.
Strive
Add to Email Campaign
Add a contact to email campaign
Strive
Add Contact to WA API Campaign
Add a Strive contact to WA API campaign
Strive
Create Contact
Create a contact in Strive.asia
Strive
Add Purchase Log
Add a purchase for a contact to Strive product
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için