SMS-iT Cloud + Hipcall Entegrasyonu

SMS-iT Cloud

SMS-iT, müşteri ilişkilerini kişiselleştirmek, müşteri kayıplarını azaltmak ve doğrulukla yeni satış fırsatları oluşturmak isteyen markalar için bir platformdur. Satış ve pazarlama ekiplerinin kabiliyetlerini, satışlarını ve ROI'larını çarpıcı bir şekilde artırmak için tasarlanmıştır.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
SMS-iT Cloud
Add Contacts
Add contacts to group specified. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Get Contacts
Return contacts based on optional search parameters passed in. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Incoming Messages Webhook
Now you can receive all incoming messages in your SMS-iT account directly in any 3rd Party App you want by simply using your 3rd Party App phone number. Perfect for GHL, Flowtrack and more. You can even use it for your own mobile phone number instead of an App. VoIP numbers can also be used. All you need to make it work is your phone number to receive all the incoming messages, and it works!
SMS-iT Cloud
Send Fax To Contact
Send Fax To Contact. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Generate OTP
Generate OTP. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Validate OTP
Validate OTP. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Add Appointments
Add contact appointments. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Check SMS/MMS/RCS/Fax/Voice Credit Balance
Check SMS, MMS, RCS, fax or voice credit balances on user account. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Get Bulk SMS/MMS/RCS Delivery Stats For a Group
This gets the summarized delivery stats for the bulk SMS/MMS sent for the group SMS ID. # of successful and # of failed messages. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Get SMS/MMS/RCS/Fax/Voice Delivery Stats For a Contact
This gets the delivery status for the most recent SMS/MMS/RCS/Fax/Voice sent to the contact. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Send/Schedule Bulk SMS/RCS to a Group
Send or Schedule a bulk SMS/MMS/RCS to a specific group. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Send/Schedule MMS to a Group
Send or Schedule a bulk MMS to a specific group. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Send/Schedule Voice Broadcast to a Group
Send or Schedule a bulk Voice Broadcast to a specific group. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Send/Schedule SMS/RCS to Contacts
Send or Schedule a SMS/MMS/RCS/Fax/Voice to a specific contact or bulk contacts. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Send/Schedule MMS to Contacts
Send or Schedule a MMS to a specific contact or bulk contacts. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Add Contacts
Add contacts to group specified.
SMS-iT Cloud
Get Contacts
Return contacts based on optional search parameters passed in
SMS-iT Cloud
Add Appointments
Add contact appointments.
SMS-iT Cloud
Get Bulk SMS/MMS/RCS Delivery Stats For a Group
This gets the summarized delivery stats for the bulk SMS/MMS sent for the group SMS ID. # of successful and # of failed messages.
SMS-iT Cloud
Send/Schedule Bulk SMS/RCS to a Group
Send or Schedule a bulk SMS/RCS to a specific group. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Send/Schedule SMS/MMS/RCS to Contacts
Send or Schedule a SMS/MMS/RCS/Fax/Voice to a specific contact or bulk contacts. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Validate OTP
Validate OTP.
SMS-iT Cloud
Generate OTP
Generate OTP. (One Time Paswords, or One Time Codes)
SMS-iT Cloud
Send/Schedule MMS to a Group
Send or Schedule a bulk MMS to a specific group. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Send/Schedule Voice broadcast to a Group
Send or Schedule a bulk Voice Broadcast to a specific group. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Send/Schedule MMS to Contacts
Send or Schedule a MMS to a specific contact or bulk contacts. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Upload MMS Image
Upload MMS Image. POST requests with multipart/form-data.
SMS-iT Cloud
Upload File (For SMS, MMS and Fax)
Upload File. POST requests with multipart/form-data.
SMS-iT Cloud
Send Fax To Contact
Send Fax To Contact. Accepts GET or POST requests.
SMS-iT Cloud
Incoming Messages Webhook
Now you can receive all incoming messages in your SMS-iT account directly in any 3rd Party App you want by simply using your 3rd Party App phone number. Perfect for GHL, Flowtrack and more. You can even use it for your own mobile phone number instead of an App. VoIP numbers can also be used. All you need to make it work is your phone number to receive all the incoming messages, and it works!
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için