SMS Alert + Hipcall Entegrasyonu

SMS Alert

SMSAlert hizmeti, kurumsal müşterilerine toplu SMS teklifleri, işlemsel ve tanıtım amaçlı toplu SMS çözümleri göndermek için yardımcı olur.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
SMS Alert
Create Group
Create a new group
SMS Alert
Create Contact
Create a new contact
SMS Alert
Send SMS
Send an SMS to the provided mobile number
SMS Alert
Schedule SMS
Schedules an SMS
SMS Alert
Create Short URL
Create long URL to shorten
SMS Alert
Create Template
Create a SMS template
SMS Alert
Generate OTP
Generate OTP for contact
SMS Alert
Validate OTP
Validate OTP of contact

Bu entegrasyon için