Sertifier + Hipcall Entegrasyonu

Sertifier

Sertifier, akıllı sertifikaları ve açık rozetleri vermek ve analiz etmek kolaylaştıran tüm eğitim veri toplama aracıdır.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Sertifier
Copy Certificate Design
Create a new certificate design from the existing design.
Sertifier
Add Detail
Create new detail about the credentials will be used in the certificate.
Sertifier
Add Delivery
Creates a new delivery.
Sertifier
Add Recipient to Delivery
Adds a new recipient to delivery
Sertifier
Send Delivery
Sends the specific Delivery.
Sertifier
Get Delivery Details
Get details of the specific delivery

Bu entegrasyon için