Schedule by Pabbly + Hipcall Entegrasyonu

Schedule by Pabbly

Pabbly adımına göre programlama, çalışma akışını belirli bir zaman aralığında veya düzenli aralıklarla tetiklemeyi sağlar. Örneğin belirli bir gün, günde bir kez, her dakika veya saat veya gün veya hafta olarak.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Schedule by Pabbly
At Regular Interval
Triggers every min, or hrs or days or weeks.
Schedule by Pabbly
At Specific Date & Time
Triggers at a specific date and time you set.
Schedule by Pabbly
Everyday
Triggers every day, just choose at what hour of time.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için