Samdock + Hipcall Entegrasyonu

Samdock

Samdock, küçük şirketlerin hedeflerini oluşturmak, nitelendirmek ve kapatmak için yapılmış bir CRM'dir. CRM, KOBİ'leri ve özgürlükçüleri odaklamaya ve daha iyi iş yapmaya yardımcı olur.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Samdock
Add Organization
Adds a new organization.
Samdock
Add Person
Adds a new person.
Samdock
Create Task
Creates a new task.
Samdock
Get Person by ID
Retrieves person details by ID.
Samdock
Create Request
Creates a new request.
Samdock
Get Contact Custom Fields
Retrieves the custom fields for person and organization.

Bu entegrasyon için