RepairShopr + Hipcall Entegrasyonu

RepairShopr

Bilgisayar tamir dükkanları ve daha fazlası için fatura, bilet, POS, tekrarlayan faturalar, faturalama ve CRM için tamir dükkanı yazılımı.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
RepairShopr
New Customer
Triggers when a new customer is created.
RepairShopr
New Invoice
Triggers when a new invoice is created.
RepairShopr
New Lead
Triggers when a new lead is created.
RepairShopr
New Payment
Triggers when a payment is made.
RepairShopr
Ticket Resolved
Triggers when a ticket is marked as resolved.
RepairShopr
New Ticket
Triggers when a new ticket is created.
RepairShopr
Ticket Status Changed
Triggers when a ticket status is changed.
RepairShopr
New Appointment
Triggers when an appointment is created.
RepairShopr
New Contact
Triggers when a new contact is created.
RepairShopr
New Contract
Triggers when a new contract is created.
RepairShopr
Recurring Invoice Created
Triggers when a recurring invoice is created.
RepairShopr
Purchase Order Created
Triggers when a purchase order is created.
RepairShopr
Return Created
Triggers when a return order is created.
RepairShopr
Pending Order Fulfilled
Triggers when a pending order is fulfilled.
RepairShopr
Product/Quantity Changed
Triggers when a product or quantity is changed.
RepairShopr
Ticket Assigned to Me
Triggers when a ticket has been assigned to me.
RepairShopr
Ticket Created from Email
Triggers when a ticket is created from email.
RepairShopr
Someone Replied to any Ticket
Triggers when someone replied to any ticket.
RepairShopr
Clone of Someone Replied to any Ticket
Triggers when someone replied to any ticket.
RepairShopr
Create Customer
Creates a new customer.
RepairShopr
Create Invoice
Creates a new invoice.
RepairShopr
Create Lead
Creates a new lead.
RepairShopr
Create Ticket
Creates a new ticket.
RepairShopr
Delete Customer
Deletes an existing customer details.
RepairShopr
Delete Ticket
Deletes an existing ticket details.
RepairShopr
Get Customer
Gets an existing customer details.
RepairShopr
Get Lead
Gets an existing lead details.
RepairShopr
Get Ticket
Gets an existing ticket details.
RepairShopr
Search Customer
Searches an existing customer details.
RepairShopr
Search Lead
Searches an existing lead details.
RepairShopr
Search Ticket
Searches an existing ticket details.
RepairShopr
Update Customer
Updates an existing customer.
RepairShopr
Update Lead
Updates an existing lead details.
RepairShopr
Update Ticket
Updates an existing ticket details.
RepairShopr
Create Payment
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için