Razorpay + Hipcall Entegrasyonu

Razorpay

Razorpay, müşterilerden ödeme almak ve satıcılara ve çalışanlara ödemeleri otomatikleştirmek için en iyi ödeme ağ geçidi olan bir çevrimiçi ödemeler yazılımıdır.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Razorpay
Order Paid
Triggers when the order is paid
Razorpay
Invoice Paid
Triggers when an invoice is paid
Razorpay
Invoice Partially Paid
Triggers when an invoice is partially paid
Razorpay
Invoice Expired
Triggers when the invoice gets expired
Razorpay
Payment Captured
Triggers when the status of the payment is changed to captured
Razorpay
Payment Failed
Triggers when a payment is marked as failed, any unsuccessful transaction is marked as failed
Razorpay
Payment Authorized
Triggers when the payments move to when payments move to authorized state
Razorpay
Payment Dispute Created
Triggers when the payment dispute is created
Razorpay
Payment Dispute Won
Triggers when the payment dispute is won or you have won the chargeback
Razorpay
Payment Dispute Lost
Triggers when the payment dispute is lost or you have lost the chargeback
Razorpay
Payment Dispute Closed
Triggers when the payment dispute is closed
Razorpay
Refund Speed Changed
Triggers when the refund speed is changed.
Razorpay
Refund Processed
Triggers once the refund has been processed & it goes to the processed state.
Razorpay
Refund Created
Triggers when the refund is created
Razorpay
Payment Link Paid
Triggers when the payment link is paid
Razorpay
Payment Link Partially Paid
Triggers when the payment link is partially paid
Razorpay
Payment Link Expired
Triggers when a payment link expires
Razorpay
Payment Link Cancelled
Triggers when a payment link canceled
Razorpay
Settlement Processed
Triggers when the settlement is processed.
Razorpay
Create Customer
Creates a customer.
Razorpay
Create Item
Creates an item.
Razorpay
Create Order
Creates an order.
Razorpay
Create Payment Link
Creates a payment link.
Razorpay
Create Plan
Creates a plan.
Razorpay
Create Subscription
Creates a subscription.
Razorpay
Get Invoice by ID
Gets an invoice by ID.
Razorpay
Create Partial Refund
Creates a new refund of a specific amount by payment ID.
Razorpay
Create Full Refund
Creates a new refund by payment ID.
Razorpay
Update Customer
Updates a customer.
Razorpay
Update Item
Updates an item.
Razorpay
Update Order
Updates an order.
Razorpay
Update Subscription
Updates a subscription.
Razorpay
Get Order by ID
Gets an order by ID.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için