Monday.com + Hipcall Entegrasyonu

Monday.com

Monday.com, bir tek platformda daha iyi takım çalışmasını sağlayan bir platformdur; takımların bir dijital çalışma alanında süreçleri, projeleri ve iş akışlarını yürütmesini sağlar.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Monday.com
New Item in Board
Triggers when a new item is creaetd in a specific board.
Monday.com
Any Column Value Changed in Board
Triggers when any column value changed in a specific board.
Monday.com
Specific Column Value Changed in Board
Triggers when any specific column value changed in specific board.
Monday.com
New Update in Board
Triggers when a new update posted in a specific board.
Monday.com
Item Status Changed
Triggers when an item status updated in a specific board.
Monday.com
Item Name Changed
Triggers when an item name updated in a specific board.
Monday.com
Create Workspace
Creates a new workspace.
Monday.com
Create Board
Creates a new board.
Monday.com
Create Board Column
Creates a new column in a specified board.
Monday.com
Create Group
Creates a new group.
Monday.com
Create Item
Creates an item.
Monday.com
Create Subitem
Creates a new subitem of an item.
Monday.com
Create or Get Tag
Creates or gets tag details.
Monday.com
Create Update
Creates a update in the item.
Monday.com
Update Item Column Value
Update column value of a specific item.
Monday.com
Move an Item to Group
Moves an item into another group.
Monday.com
Archive Group
Archives an existing group.
Monday.com
Archive Board
Archives an existing board.
Monday.com
Archive Item
Archives an item from a board.
Monday.com
Duplicate Group
Duplicates an existing group.
Monday.com
List Group Items
List items of a specified group.
Monday.com
Get a Board
Gets a board details.
Monday.com
Get a Group
Gets a group details.
Monday.com
Get Team
Get a specific team detail.
Monday.com
Get User
Get a specific user detail.
Monday.com
Get an Item
Gets an item details.
Monday.com
Get Item's Column Value
Get a specific item's column value.
Monday.com
Search Items by Column Value
Search items in a specified board by the column value.
Monday.com
Delete Group
Deletes an existing group.
Monday.com
Delete Item
Deletes an item from a board.
Monday.com
Execute GraphQL Query
Execute a custom graphql query.
Monday.com
Get All Item
Get all item.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için