Midtrans + Hipcall Entegrasyonu

Midtrans

Midtrans, online işletmeleri online ödeme sistemleri, risk yönetimi için veri analizi ve sohbetten satın alma sağlayarak optimize eden bir Ödeme Geçididir.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Midtrans
Get Card Token
Gets a card token.
Midtrans
Create Transaction
Creates a transaction with credit card.
Midtrans
Cancel Transaction
Cancels a transaction.
Midtrans
Approve Transaction
Approves a transaction in which fraud status is challenge.
Midtrans
Create 3D Secure Transaction
Creates a 3d secure transaction with credit card.

Bu entegrasyon için