Microsoft Teams + Hipcall Entegrasyonu

Microsoft Teams

Microsoft Teams modülleri, Microsoft Teams hesabınızdaki takımları ve kanalları izlemek, listelemek, oluşturmak, güncellemek, silmek ve geri almak için size imkan sağlar.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Microsoft Teams
New Team or Group
Triggers when a new Microsoft Team or Office 365 group is created.
Microsoft Teams
New Channel Message
Triggers when a someone sends a message in a team's channel
Microsoft Teams
Create a Microsoft 365 Group
Creates a Microsoft 365 group.
Microsoft Teams
Create a Team From a Group
Create Microsoft Team by calling from Office 365 Group.
Microsoft Teams
Create a Channel
Creates a new channel in a Microsoft Team.
Microsoft Teams
Send Message in a Channel
Sends a chat message in a channel.
Microsoft Teams
Add User(s) as Group Member(s) in 365 Group
Adds user(s) as group member(s) into an office 365 group.
Microsoft Teams
Add User(s) as Group Member(s) in Security Group
Adds user(s) as group member(s) into security group.
Microsoft Teams
Add Security Group(s) as Group Member(s)
Adds security group(s) as group member(s) into security group only.
Microsoft Teams
Update a Team or Group
Updates the properties of Microsoft Team or Office 365 Group.
Microsoft Teams
Update a Channel
Updates the properties of the specified channel.
Microsoft Teams
Get a Team or Group
Retrieves the properties and relationships of the specified Microsoft Team or Office 365 Group.
Microsoft Teams
Get a Channel
Retrieves the properties and relationships of a channel.
Microsoft Teams
List Channels
Lists all channels in a microsoft team.
Microsoft Teams
List Groups
Lists all microsoft teams in an organization, including Office 365 Groups.
Microsoft Teams
List Joined Teams
Lists all microsoft teams that authenticated user has joined in an organization.
Microsoft Teams
List Users
Lists all users in an organization.
Microsoft Teams
Delete a Team or Group
Deletes Microsoft Team or Office 365 Group in an organization.
Microsoft Teams
Delete a Channel
Deletes a channel from the team.
Microsoft Teams
Send Message in a Chat
Sends a chat message in a Chat.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için