Leadsquared + Hipcall Entegrasyonu

Leadsquared

Leadsquared, küçük ve orta ölçekli işletmelerin pazarlama ve satış faaliyetlerini bir araya getirerek gelirlerini artırmalarına yardımcı olan bir pazarlama otomasyonu platformu ve satış CRM'dir.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Leadsquared
New Lead
Triggers when a new lead is created
Leadsquared
New Product
Triggers when a new product is created
Leadsquared
New Task
Triggers when a new task is created
Leadsquared
New User
Triggers when a new user is created
Leadsquared
Landing Page Submission
Triggers when a leads submission occurs on a landing page
Leadsquared
New Activity for Lead
Triggers when a new activity for lead is created
Leadsquared
Lead Activity Update
Triggers when a leads activity gets updated
Leadsquared
Lead Delete
Triggers when a lead is deleted
Leadsquared
Lead Field Value Change
Triggers when any lead field value changes
Leadsquared
Lead Merge
Triggers when a lead merges
Leadsquared
Lead Ownership Change
Triggers when a lead ownership get changed
Leadsquared
Lead Score Change
Triggers when a lead score get changed
Leadsquared
Lead Stage Change
Triggers when a stage of a lead is changed
Leadsquared
Lead Update
Triggers when a lead is updated
Leadsquared
New Leave
Triggers when a new leave is created
Leadsquared
Leave Delete
Triggers when a leave is deleted
Leadsquared
Leave Update
Triggers when a leave is updated
Leadsquared
Product Delete
Triggers when the existing product is deleted
Leadsquared
Task Reminder
Triggers on task reminders.
Leadsquared
Task Update
Triggers when a task is updated
Leadsquared
User Update
Triggers when the existing user is updated
Leadsquared
Capture Lead
Captures a lead
Leadsquared
Capture Lead with Custom Fields
Captures a lead with custom field.
Leadsquared
Create or Update Lead with Custom Fields
Creates or updates a lead with all field including custom fields
Leadsquared
Create or Update Lead
Creates a new lead or update an existing lead.
Leadsquared
Create a Lead and Activity
Creates a lead along with activity at the same time.
Leadsquared
Create Activity for Lead
Creates an activity to lead.
Leadsquared
Create Task on Lead
Creates a task on a lead.
Leadsquared
Get Lead Fields
Retrieves all the fields with details associated to leads
Leadsquared
Get Activity Types
Retrieves all the activity types.
Leadsquared
Quick Search Leads
Returns the list of leads matching the passed string.
Leadsquared
Get Activity Fields
Retrieves activity custom fields based on activity event code.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için