Infusionsoft by Keap + Hipcall Entegrasyonu

Infusionsoft by Keap

Keap tarafından Infusionsoft, müşteri hizmetlerini otomasyon kullanarak satışları artırmak için kullanılan bir CRM ve satış ve pazarlama aracıdır ve kullanıcıların iletişimlerini yönetmesini sağlar.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Infusionsoft by Keap
Appointment Edited
Triggers when an appointment is edited.
Infusionsoft by Keap
Add Tag to Contact
Add tag to contact.
Infusionsoft by Keap
Contact Edited
Triggers when a contact is edited in your Infusionsoft account
Infusionsoft by Keap
Contact Group Applied
Triggers when a contact group is applied
Infusionsoft by Keap
Invoice Edited
Triggers when an invoice is edited
Infusionsoft by Keap
New Appointment
Triggers when new appointment is created.
Infusionsoft by Keap
New Company
Triggers when a company is added
Infusionsoft by Keap
New Contact
Triggers when a new contact is added to your Infusionsoft account.
Infusionsoft by Keap
New Contact Group
Triggers when a contact group is added.
Infusionsoft by Keap
New Invoice
Triggers when an Invoice is created.
Infusionsoft by Keap
New Invoice Payment
Triggers when a payment is made for the invoice
Infusionsoft by Keap
New Note
Triggers when a new note is added
Infusionsoft by Keap
New Opportunity
Triggers when a new opportunity is added.
Infusionsoft by Keap
New Order
Triggers when a new order is recieved.
Infusionsoft by Keap
New Product
Triggers when a product is added.
Infusionsoft by Keap
New Subscription
Triggers when a new subscription is created.
Infusionsoft by Keap
Tag Added to Contact
Triggers when a tag is added to the contact the first time.
Infusionsoft by Keap
New Task
Triggers when a new task is created.
Infusionsoft by Keap
Note Edited
Triggers when a note is edited
Infusionsoft by Keap
Opportunity Stage Moved
Triggers when an opportuity stage moves
Infusionsoft by Keap
Order Edited
Triggers when a order is edited
Infusionsoft by Keap
Product Edited
Triggers when a product is edited
Infusionsoft by Keap
Subscription Edited
Triggers when a subscription is edited
Infusionsoft by Keap
Task Edited
Triggers when a taks is edited.
Infusionsoft by Keap
Lead Edited
Triggers when a lead is edited.
Infusionsoft by Keap
New Lead
Triggers when a new lead is created.
Infusionsoft by Keap
Create/Update Contact
Creates or updates contact.
Infusionsoft by Keap
Apply Tag to Contact
Applies a tag to a contact.
Infusionsoft by Keap
Create Company
Creates a company.
Infusionsoft by Keap
Create Note
Creates a note.
Infusionsoft by Keap
Create Product
Creates a product.
Infusionsoft by Keap
Create Tag
Creates a tag.
Infusionsoft by Keap
Get All Contacts
Gets all contacts.
Infusionsoft by Keap
List of Applied Tags
Retrieves a list of applied tags to a contact.
Infusionsoft by Keap
Remove Tag from Contact
Removes a tag from contact.
Infusionsoft by Keap
Retrieve a Contact
Retrieves a contact details by ID
Infusionsoft by Keap
Retrieve a Contact via Email
Retrieves a contact via email.
Infusionsoft by Keap
Retrieve an Appointment
Retrieves an appointment by ID
Infusionsoft by Keap
Send Email
Sends an email.
Infusionsoft by Keap
Tag Existing Contact
Tags to an existing contact.
Infusionsoft by Keap
List Tagged Contacts
List all the tagged contacts.
Infusionsoft by Keap
Search a Tag
Searches a tag.
Infusionsoft by Keap
Retrieve a Note via Contact ID
Retrieves a note via contact ID.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için