HubSpot CRM + Hipcall Entegrasyonu

HubSpot CRM

HubSpot CRM (müşteri ilişkileri yönetimi), pazarlama aracı olan bir araçtır. Satış ve pazarlama ekiplerinin verimliliklerini artırmak ve tüm izleme, raporlama işlemlerini gerçekleştirmek için araçlarını sağlar.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
HubSpot CRM
New Contact Added
Triggers whenever a new contact is added
HubSpot CRM
Triggers whenever a new contact is added
HubSpot CRM
Contact Updated
Triggers whenever a contact is updated.
HubSpot CRM
Company Updated
Triggers whenever a company is created or updated.
HubSpot CRM
Deal Updated
Triggers whenever a deal is updated.
HubSpot CRM
Ticket Updated
Triggers whenever a ticket is updated.
HubSpot CRM
New Company Added
Triggers when a new company is added
HubSpot CRM
New Deal Added
Triggers whenever a new deal is added in Hubspot CRM
HubSpot CRM
New Line-Item is Created
Triggers when a new line item is available.
HubSpot CRM
New Product Added
Triggers when a product is created
HubSpot CRM
New Ticket
Triggers when a new ticket is available
HubSpot CRM
New Form Submission
Triggers when a new form submission occurs
HubSpot CRM
Create a Contact
Creates a contact with all properties in your HubSpot account.
HubSpot CRM
Create a Company
Creates a new company.
HubSpot CRM
Create a Ticket
Create a new ticket.
HubSpot CRM
Create a Task Engagement
Creates a new task engagement.
HubSpot CRM
Create a Deal
Creates a new deal.
HubSpot CRM
Create a Product
Creates a new product.
HubSpot CRM
Create a Call Engagement
Creates a new call engagement.
HubSpot CRM
Create a Note Engagement
Creates a new note engagement.
HubSpot CRM
Create Line Item
Creates a line item.
HubSpot CRM
Create a Email Engagement
Creates a new email engagement.
HubSpot CRM
Create a Meeting Engagement
Creates a new meeting engagement.
HubSpot CRM
Update a Contact
Updates an existing contact in your HubSpot account.
HubSpot CRM
Update a Company
Updates the specified company.
HubSpot CRM
Update a Ticket
Updates a ticket with given details.
HubSpot CRM
Update a Deal
Updates an existing deal in your HubSpot account.
HubSpot CRM
Update a Product
Updates an existing product.
HubSpot CRM
Archive a Contact
Deletes an existing contact in your HubSpot account.
HubSpot CRM
Archive a Company
Deletes an existing company.
HubSpot CRM
Archive a Ticket
Deletes an existing ticket.
HubSpot CRM
Archive a Deal
Deletes an existing deal in your HubSpot account.
HubSpot CRM
Archive a Product
Deletes an existing product.
HubSpot CRM
Add Contact to List
Adds an existing contact to the list.
HubSpot CRM
Add Contact to Deal
Adds an existing contact to the deal.
HubSpot CRM
Get Contact Property Details
Retrieves details of a specified contact property
HubSpot CRM
Get Company Property Details
Retrieves details of a specified company property.
HubSpot CRM
Get Ticket Property Details
Retrieves details of a specified ticket property
HubSpot CRM
Get Deal Property Details
Retrieves details of a specified deal property.
HubSpot CRM
Get Product Property Details
Retrieves details of a specified product property.
HubSpot CRM
Get all Deal Pipelines
Retrieves all deal pipelines.
HubSpot CRM
Get all Ticket Pipeline
Retrieves all ticket pipelines.
HubSpot CRM
Get Specific Deal Pipeline
Retrieves specific deal pipeline details.
HubSpot CRM
Get Specific Ticket Pipeline
Retrieves specific ticket pipeline details.
HubSpot CRM
Get Deal Contact
Retrieves contacts associated with deal.
HubSpot CRM
Get Product by ID
HubSpot CRM
Get all Owners
Retrieves all owners.
HubSpot CRM
Associate Deal With Company
Associates existing deal with existing company.
HubSpot CRM
Associate Deal With Contact
Associates existing deal with existing company.
HubSpot CRM
Find Deals Associated with Contact
Retrieves the deals associated with the contact.
HubSpot CRM
Get Metadata for the List
Retrieves only the metadata for the list.
HubSpot CRM
Search a Task
Searches for existing task based on defined property.
HubSpot CRM
Search a Deal
Searches for a deal based on defined property.
HubSpot CRM
Search a Product
Searches for a product based on defined property.
HubSpot CRM
Search Owners by Email
Retrieves owner details by email.
HubSpot CRM
Search a Ticket
Searches for an existing ticket.
HubSpot CRM
Search a Company
Searches for an existing company.
HubSpot CRM
Search a Contact
Searches for a contact based on defined property
HubSpot CRM
Search a Batch of Contacts by Email
Retrieves batch of contacts by email.
HubSpot CRM
Associate Multiple CRM Objects
Associates multiple crm objects.
HubSpot CRM
Delete a Contact
Deletes an existing contact in your HubSpot account.
HubSpot CRM
Remove Contact From a List
Removes an existing contact from a list.
HubSpot CRM
Find Contacts Associated with Deal
Retrieves the contacts associated with the deal.
HubSpot CRM
Get All Contact
Get all contact.
HubSpot CRM
Read a Batch of Contacts
Retrieves batch of contacts by ID.
HubSpot CRM
Associate Task With Deal
Associates existing task with existing deal.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için