funnel-tunnel + Hipcall Entegrasyonu

funnel-tunnel

Küçük ve orta ölçekli şirketlerin başarıyla dijitalleşmesi için tüm tek bir yazılım. Tasarımdan pazarlama ve satışa kadar.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

funnel-tunnel
New Contact Activity
Triggers when new Contact is created or Updated.
funnel-tunnel
New Appointment
Triggers when new appointment is created.
funnel-tunnel
New Form Submission
Triggers when a new form is submited.
funnel-tunnel
New Order Created
Triggers when a new order is placed.
funnel-tunnel
New Product
Triggers when a new product is added.
funnel-tunnel
Order Updated
Triggers when an order is updated.
funnel-tunnel
Product Updated
Tirggers when product is updated.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için