Flexie CRM + Hipcall Entegrasyonu

Flexie CRM

Flexie CRM yazılımı, müşterileriyle derin ilişkiler kurmak için iletişimleri otomatikleştirerek işletmelere yardımcı olur.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Flexie CRM
New Contact
Triggers when a new contact is added within a workflow
Flexie CRM
New Lead
Triggers when a new lead is added within a workflow
Flexie CRM
New Deal
Triggers when a new deal is added within a workflow
Flexie CRM
New Account
Triggers when a new account is added within a workflow
Flexie CRM
New Virtual Entity
Triggers when a new virtual entity is added within a workflow
Flexie CRM
New Case
Triggers when a new case is added within a workflow
Flexie CRM
Universal Trigger
Triggers when activity performs on the entity configured in the webhook workflow.
Flexie CRM
Create Contact
Create a new contact
Flexie CRM
Create Account
Create a new account
Flexie CRM
Update Account
Update an existing account
Flexie CRM
Update Contact
Update an existing contact
Flexie CRM
Create Lead
Create a new lead
Flexie CRM
Update Lead
Update an existing lead
Flexie CRM
Get Contact
Get details of a contact
Flexie CRM
Get Account
Get details of an account.
Flexie CRM
Get Lead
Get details of a lead
Flexie CRM
Delete Contact
Delete a specific contact by id.
Flexie CRM
Delete Account
Delete a specific account by id.
Flexie CRM
Delete Lead
Delete a specific lead by id.
Flexie CRM
Search Lead
Search lead by matching value.
Flexie CRM
List Leads
Gets all leads.
Flexie CRM
List Accounts
Gets all accounts.
Flexie CRM
Search Account
Search account by matching value.
Flexie CRM
List Contacts
Gets all contacts.
Flexie CRM
Search Contact
Search contact by matching value.
Flexie CRM
List Custom Entities
Gets all custom entities.
Flexie CRM
Create Custom Entity
Create a new custom entity
Flexie CRM
Update Custom Entity
Update an existing custom entity
Flexie CRM
Get Custom Entity
Get details of a custom entity.
Flexie CRM
Search Custom Entities
Search custom entities by matching value.
Flexie CRM
Delete Custom Entity
Delete a specific custom entity by id.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için