Fastspring + Hipcall Entegrasyonu

Fastspring

FastSpring, bir SaaS uygulamasıdır. Yazılım şirketleri için bir e-ticaret ortağıdır, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satarlar.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Fastspring
Order Completed
Triggers when a order is completed
Fastspring
Order Canceled
Triggers when a order is canceled
Fastspring
Order Failed
Triggers when a order is failed
Fastspring
Order Payment Pending
Triggers when a order payment is pending
Fastspring
Order Approval Pending
Triggers when a order approval is pending
Fastspring
Return Created
Triggers when a return is created
Fastspring
Fulfillment Failed
Triggers when a fulfillment fails
Fastspring
Subscription Activated
Triggers when a subscription is activated
Fastspring
Subscription Deactivated
Triggers when a subscription is deactivated
Fastspring
Subscription Canceled
Triggers when a subscription is canceled
Fastspring
Subscription Uncanceled
Triggers when a subscription is uncanceled
Fastspring
Subscription Updated
Triggers when a subscription is updated
Fastspring
Subscription Trial Remainder
Triggers when a subscription trial remainder occurs
Fastspring
Subscription Payment Overdue
Triggers when a subscription payment is overdue
Fastspring
Subscription Charge Completed
Triggers when a subscription charge is completed
Fastspring
Subscription Charge Failed
Triggers when a subscription charge is failed
Fastspring
Mailing List Entry Updated
Triggers when a mailing list entry is updated
Fastspring
Mailing List Entry Removed
Triggers when a mailing list entry is removed
Fastspring
Account Created
Triggers when a account is created
Fastspring
Payout Entry Created
Triggers when a payout entry is created
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için