DEAR Inventory + Hipcall Entegrasyonu

DEAR Inventory

Sayın Stok Yönetimi, e-ticaret satın alımlarını, satışları, tedarikçileri ve müşterileri yönetmek için bir çevrimiçi stok yönetim sistemidir.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
DEAR Inventory
Create/Update Customer
Triggers when customers are created or updated
DEAR Inventory
Create/Update Supplier
Triggers when suppliers are created or updated
DEAR Inventory
Sale Undo
Triggers when a sale is undone
DEAR Inventory
Sale Credit Note Authorised
Triggers when a sales credit note authorised
DEAR Inventory
Sale Invoice Authorised
Triggers when a sales invoice authorised
DEAR Inventory
Full Payment Received
Triggers when full payment is added to a sale
DEAR Inventory
Partial Payment Received
Triggers when partial payment is added to a sale
DEAR Inventory
Sale Shipment Authorised
Triggers when a sales shipment authorised
DEAR Inventory
Stock Level Changed
Triggers when change product stock availability
DEAR Inventory
Sale Voided
Triggers when a sale is voided
DEAR Inventory
Sale Shipment Tracking Number Changed
Triggers when a sale's shipment tracking number changed.
DEAR Inventory
Create Customer
Create a new customer
DEAR Inventory
Create Supplier
Create a new supplier
DEAR Inventory
Update Customer
Update an existing customer
DEAR Inventory
Update Supplier
Update an existing supplier
DEAR Inventory
Create Product
Create a new product
DEAR Inventory
Create Sale
Create a new sale
DEAR Inventory
Add Sale Payment
Adds payment to sale
DEAR Inventory
Add Sale Shipment
Adds shipment to sale
DEAR Inventory
Add Sale Pack
Adds pack to sale
DEAR Inventory
Create Stock Adjustment
Creates a stock adjustment
DEAR Inventory
Update Product
Update a specific product
DEAR Inventory
Find Customer
Find customer by name
DEAR Inventory
Find Product
Find Product by name or Sku
DEAR Inventory
Find Sale
Find sale by matching criteria
DEAR Inventory
Find Credit Note
Find credit note by sale id
DEAR Inventory
Find Sale Invoice
Find sale invoice by id
DEAR Inventory
Find Sale Fulfilment
Find sale fulfilment by id
DEAR Inventory
Clone of Add Sale Pack
Adds pack to sale
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için