Coupontools + Hipcall Entegrasyonu

Coupontools

Coupontools hizmeti, dijital kupon ve kuponları oluşturmanıza, dağıtmanıza, kullanmanıza ve doğrulamanıza yardımcı olur.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Coupontools
New Coupon Claim
Triggers when a coupon has a new claim.
Coupontools
New Coupon Validation
Triggers when a coupon has a new validation.
Coupontools
Configure All Events
Triggers when any available webhook event occurs in coupontools.
Coupontools
Send Coupon by Email
Send a coupon by email.
Coupontools
Create a Single Use Access URL for a Coupon
Creates a single use unique URL for a coupon for assigning to one user.
Coupontools
Remove a Single Use Access URL
Remove a single-use access URL of a coupon by the unique single-use code.
Coupontools
Create Email Group
Creates a new email group.
Coupontools
Add Subscriber to Email Group
Add a new subscriber to an existing email group.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için