codeREADr + Hipcall Entegrasyonu

codeREADr

Bulut tabanlı barkod sistemi, uygulama kullanıcılarını merkezi olarak yönetmek, barkod tarama cihazlarınız için veri toplama iş akışlarını yapılandırmak ve depolamak, düzenlemek için kullanılır.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
codeREADr
Add/Update Barcode Value
Adds or updates a Barcode value.

Bu entegrasyon için