Close + Hipcall Entegrasyonu

Close

Close, bugünden itibaren daha fazla arama yapmak, daha fazla e-posta göndermek ve daha fazla anlaşma kapatmak için başlangıçta küçük ve orta ölçekli işletmeler için çağrı ve e-posta içeren bir İç Satış Yazılımı CRM'dir.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Close
New Contact
Triggers when a new contact is created.
Close
New Lead
Triggers when a new lead is created.
Close
New Opportunity
Triggers when a new opportunity is created.
Close
Lead Status Changed
Triggers when an existing lead's status gets changed.
Close
Meeting Status Changed
Triggers when a Meeting is scheduled, started, completed, or canceled.
Close
New Note
Triggers when a new note is created.
Close
Membership Activated or Deactivated
Triggers when a new membership is activated or deactivated.
Close
Opportunity Status Changed
Triggers when an existing opportunity status has been changed.
Close
New Export
Triggers when a new lead export is created.
Close
Email Sequence Created or Updated
Triggers when an email sequence is created or updated.
Close
New SMS
Triggers when a new SMS is created.
Close
New Call
Triggers when a new call activity is logged.
Close
New Email
Triggers when a new email is created.
Close
New Task
Triggers when a new task is created.
Close
Task Completed
Triggers when a new task completed activity is created.
Close
Clone of Opportunity Status Changed
Triggers when an existing opportunity status has been changed.
Close
Create a Note Activity
Creates a new note activity.
Close
Create an SMS Activity
Creates a new SMS activity.
Close
Create Call
Creates an call.
Close
Create Contact
Creates a new contact.
Close
Create Contact with Custom Fields
Creates a new contact with custom fields.
Close
Create Email
Creates an email.
Close
Create Lead
Creates a new lead.
Close
Create Lead with Custom Fields
Creates a new lead with custom fields.
Close
Update Lead with Custom Fields
Updates an existing lead with custom fields.
Close
Create Opportunity
Creates a new opportunity.
Close
Create Smart View
Creates a smart view.
Close
Create Task
Creates a new task.
Close
Delete Call
Deletes a call log.
Close
Delete Email
Deletes an email.
Close
Get Lead
Get lead details by lead id.
Close
Get Sender Account Details
Gets a sender account details.
Close
Log a Call Activity
Logs a completed call activity.
Close
Merge Two Leads
Merges one lead into another lead.
Close
Run Activity Overview Report
Runs an activity overview report.
Close
Run Opportunity Report
Runs an opportunity report.
Close
Run Sent Email Report
Runs a sent email report.
Close
Search Lead
Searches lead details.
Close
Search Opportunity
Get opportunity details by lead id.
Close
Subscribe Contact to Email Sequence
Subscribes a contact to an email sequence.
Close
Update a Note Activity
Updates a note activity.
Close
Update Contact
Updates an existing contact.
Close
Update Contact with Custom Fields
Updates an existing contact.
Close
Update Lead
Updates an existing lead.
Close
Update Opportunity
Updates an existing opportunity.
Close
Update Smart View
Updates a smart view.
Close
Update Task
Updates an existing task.
Close
Associate a Shared Custom Field
Associate a Shared Custom Field with a Lead/Contact/Opportunity/Custom Activity Type.
Close
Disassociate a Shared Custom Field
Disassociate a Shared Custom Field from a Lead/Contact/Custom Activity Type.
Close
List Custom Activity Types
List Custom Activity Types.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için