Clientjoy + Hipcall Entegrasyonu

Clientjoy

Clientjoy, bir tek çatı altında 1900'den fazla ajansın müşterileri, teklifleri, müşterileri, faturalandırmayı ve gelirleri yönetmesine yardımcı oluyor.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Clientjoy
New Lead
Triggers when a new lead is created.
Clientjoy
Update Lead
Triggers when a lead is updated.
Clientjoy
New Customer
Triggers when a new customer is created.
Clientjoy
Update Customer
Triggers when a customer is updated.
Clientjoy
New Invoice
Triggers when a new invoice is created.
Clientjoy
New Proposal
Triggers when a new proposal is created.
Clientjoy
Invoice is Sent
Triggers when an Invoice is sent to Client.
Clientjoy
Invoice is Paid
Triggers when an Invoice is fully paid in Clientjoy.
Clientjoy
Proposal is Sent
Triggers when a Proposal is sent from Clientjoy
Clientjoy
Proposal Is Accepted
Triggers when the Proposal is accepted.
Clientjoy
Lead Stage Is Changed
Triggers, when the Lead comes to a specified stage.
Clientjoy
Create Invoice
Creates a new invoice.
Clientjoy
Create Proposal
Creates a new proposal.
Clientjoy
Create Lead
Creates a new lead.
Clientjoy
Update Lead
Updates an existing lead.
Clientjoy
Delete Lead
Delete the specified lead.
Clientjoy
Find Lead
Find a lead.
Clientjoy
Create Customer
Creates a new customer.
Clientjoy
Update Customer
Updates a specified customer.
Clientjoy
Delete Customer
Delete the specified customer.
Clientjoy
Find Cutsomer
Find a customer.
Clientjoy
Get Custom Fields
List the custom field of the specified module.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için