BotBaba + Hipcall Entegrasyonu

BotBaba

BotBaba, herhangi bir kodlama bilgisi olmadan kendi botlarını yapabilecekleri bir sohbet robotu platformudur.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
BotBaba
New Bot Conversation
Triggers when new conversation is completed.
BotBaba
Send WhatsApp Message (360 Dialog)
Send the whatsapp messages from the conversation block by 360 dialog.
BotBaba
List Order History
List a specific bot order history.
BotBaba
Create Product
Create a new product.
BotBaba
Create Product Category
Create a new product category.
BotBaba
Update Bot Active Status
Update an existing bot status.
BotBaba
Update Order Payment Status
Update an existing order payment status.
BotBaba
Update Fulfilment Detail
Update an existing order fulfillment details.
BotBaba
Update Product Category
Update an existing product category.
BotBaba
Update Product
Update an existing product.
BotBaba
Send WhatsApp Template Message (360 Dialog) Beta
Send the whatsapp template messages from the conversation block by 360 dialog.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için