123FormBuilder + Hipcall Entegrasyonu

123FormBuilder

Basit Sürükle-Bırak aracıyla Çevrimiçi Formlar oluşturun. Karmaşık iş akışları oluşturun, Çevrimiçi Satın Alın, Anketler yürütün ve daha fazlasını yapın.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

123FormBuilder
New Response
This webhook triggers whenever new submission or response is created for a form of your choice
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.

Bu entegrasyon için