Kriz Yönetimi nedir?

Etkili kriz yönetimi stratejileri ile beklenmedik durumlara hazırlıklı olun! En temel ipuçlarını öğrenin.

Kriz Yönetimi nedir?
Kriz Yönetimi nedir?

“Kriz yönetimi nedir?” diye sorulduğunda “Önceden planlanmamış, beklenmedik bir olay ya da durumun sonucunda oluşan veya oluşabilecek olası sonuçların önlenmesi, azaltılması için yapılan çalışmalardır.” cevabı verilebilir. Bunun yanı sıra kriz yönetimi; bir şirketin müşterileri, hissedarları, çalışanları ve diğer etkili taraflara karşı olumlu bir şekilde tepkilerini göstermek ve kendi içlerinde yaşadıkları çatışmaları çözmek için bir strateji kullanır. Kriz yönetimi; şirket başarılarını artırmak, arzulanan hedeflere ulaşmak veya bir kriz ortamından önlem almak için kullanılan bir süreçtir. Tüm şirketlerin zaman içinde karşılaşabileceği her türlü sorun için kullanılan stratejidir. Bununla birlikte şirket krizlerini anlamak ve çözmek, başarılı bir şekilde çıkış çizgileri belirlemek ve krizden etkilenenleri korumak için kullanılmaktadır.

Kriz Yönetimi Nedir?

Bir organizasyon veya toplum için olası riskleri azaltmak ya da önlemek için yapılan çalışmaları ifade eden stratejiler, “Kriz yönetimi nedir?” sorusunun cevabı olarak söylenebilir. Kriz yönetimi aynı zamanda önleyici, düzeltici ve müdahale etkilerini içerebilir. Toplum veya organizasyon için beklenmedik ya da önceden planlanmamış bir olay ve durumlara kriz denir. Krizler, normal işleyişi bozan ve zararlı sonuçlar doğurabilecek etkiler yaratır. Bununla birlikte acil bir şekilde çözülmesi gereken veya önlem alınması gereken durumlar olarak kabul edilirler. Krizler, birçok farklı alanda oluşabilir. Aynı zamanda toplumlar için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlara hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için kriz yönetimi oldukça önemlidir. Kriz sorununun oluşabileceği pek çok alan bulunur. Bu alanlardan bazıları şunlardır:

 • Sağlık krizi
 • Ekonomik kriz
 • Doğal afet krizleri
 • Çevre krizi
 • Sosyal krizler
 • İşletme krizleri

Kriz yönetimi, bir kriz oluştuğunda organizasyon veya toplumun nasıl yanıt vereceğine dair planlar yapar. Ayrıca kriz öncesinde olası riskleri azaltmak ya da önlemek için önlemler alır.

Kriz Yönetimi Aşamaları Nelerdir?

Bir krizin oluşmasından sonraki süreçte kullanılan stratejiler “Kriz yönetimi nedir?” sorusunun bir diğer cevabıdır. Bununla birlikte kriz yönetimi dört temel aşamadan oluşur:

 • Kriz Tanımlama: Kriz tanımlama, krizlerin nedenlerini ve risklerini tanımlamak için kullanılan bir aşamadır. Krizler genellikle bir önceki aşamada belirlenen sorunlara yanıt vermek için kullanılan önlemlerin başarısızlığından kaynaklanır. Kriz tanımlama, şirket durumunu değerlendirme ve krizlerin nedenlerini anlamak için kullanılan bir aşamadır.
 • Kriz Yönetimi Planı Oluşturma: Kriz yönetim planı oluşturma, bir kriz durumunda etkin ve güvenli alma kararlarını almak için kullanılan bir aşamadır. Kriz yönetim planı, krizlerin nedenlerini ve risklerini tanımlayarak, diğer etkili tarafların hassasiyetini sağlamak ve krizleri önlemek için bir aşama kullanır.
 • Kriz Yönetimi Uygulaması: Kriz yönetim uygulaması, krizlerin nedenleri ve riskleri tanımlanırken ve kriz yönetim planı oluşturulurken uygulanırken bir aşama kullanılır. Kriz yönetimi uygulaması, kriz durumunda alınan kararların etkili olmasını sağlamak için kullanılan bir aşamadır.
 • Kriz Yönetiminin Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kriz yönetiminin sonuçlarını değerlendirmek, krizlerin nedenlerini ve risklerini tanımlamak ve kriz yönetim planını geliştirmek için kullanılan kararların etkili olup olmadığını değerlendirmek

Tüm bu aşamalar doğru şekilde uygulanırsa sağlıklı bir kriz yönetimi gerçekleşebilir.

Firmaların Karşılaşabilecekleri Kriz Türleri

Firmalar, farklı türlerdeki krizlerle karşılaşabilirler. Örnekler arasında şunlar sayılabilir:

 • Finansal kriz: Firma borçlarını ödemekte zorluk yaşayabilir veya likidite sorunları yaşayabilir.
 • Operasyonel kriz: Firma üretim veya hizmetlerinin kesintiye uğramasına neden olabilecek bir arıza ya da bir insan hatası gibi nedenlerle kriz yaşayabilir.
 • İdari kriz: Firmanın yönetim kurulu ya da yöneticileri tarafından yapılan hatalar sonucu kriz yaşanabilir.
 • İç veya dış etkenlerle oluşan kriz: Firmanın ürünleri ya da hizmetleri ile ilgili bir skandal, bir yasal dava ya da bir doğal afet gibi nedenlerle kriz yaşanabilir.
 • Reputation kriz: Firmanın imajı veya itibarı zarar görebilir. Örnek olarak bir skandal, bir yasal dava ya da bir doğal afet gibi nedenlerle kriz yaşanabilir.

Firmalar, yukarıda listelenen örnekler dışında da halk güvenliği, çevre konuları, pazarlama, teknoloji ve insan kaynakları gibi konularla ilgili pek çok farklı türde krizle maruz kalabilir.

Kriz Yönetim Süreci Nasıl Oluşturulur?

Kriz yönetim sürecinin oluşturulması için öncelikle bir kriz yönetim stratejisinin yapılması gerekmektedir. Bu stratejinin oluşturulması için, kriz anında alınacak önlemler ve alınacak önlemlerin stratejik sonuçlarını içeren bir plan yapılmalıdır. Ayrıca kriz ile ilgili detaylı bir araştırma yapılmalı ve kriz güç durumları tahmin edilmelidir. Kriz yönetim süreci, bir şirketin kriz durumunda nasıl hareket edeceğini belirlemek için oluşturulur. Aşağıdaki adımlar kriz yönetim sürecinin oluşmasında yardımcı olabilir:

 • Kriz yönetim ekibi oluşturulması: Kriz yönetiminde sorumlu olan bir ekip oluşturulmalıdır. Ekip, kriz anında hızlı ve doğru kararlar alabilecek yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
 • Kriz senaryolarının belirlenmesi: Firma için olası kriz senaryoları belirlenmeli, her senaryo için önleyici tedbirler ve cevap stratejileri hazırlanmalıdır.
 • Kriz komünikasyon planı oluşturulması: Kriz anında nasıl haber verileceği, kimlerle iletişim kurulacağı ve hangi mesajların verileceği belirlenmelidir.
 • Eğitim ve çalışma: Kriz yönetim ekibi ve diğer ilgili çalışanlar kriz yönetimine ilişkin eğitimler almalı ve kriz senaryolarının üzerinde çalışmalar yapmalıdır.
 • Test etme ve deneme yapma: Kriz yönetim planının etkili olup olmadığını test etmek ve denemek için birçok fırsatlar yaratmalıdır.
 • Revize etme: Kriz yönetim planının sürekli olarak güncellenmesi ve revize edilmesi gerekir. Bu, kriz yönetim sürecinin etkili ve verimli olmasını sağlar.

Kriz yönetimi sürecinde tüm bu maddelenenlere ek olarak firmaların mutlaka tüm faaliyetlerini kaydetmeleri gerekir. Uygulanan kriz yönetimi aşamalarından kriz yönetimi süreçlerine kadar tüm faaliyetlerin belgelenmesi firmalar için krizle başa çıkma adına geniş bir çerçeve sağlamaktadır. Bu şekilde sağlıklı süreç yöneten firmalar “Kriz yönetimi nedir ve nasıl çözülebilir?” mantığını rahatlıkla anlayabilir.

Başarılı Kriz Yönetim Örnekleri

Başarılı kriz yönetim örnekleri denildiğinde akıllara ilk olarak Johnson & Johnson firması gelir. Bu firma, Tylenol ve COVID-19 gibi çok önemli krizlerle uğraşıp başarılı sonuçlar almayı başarmıştır. 1982 yılında, Tylenol markasının ürünlerinde zehirli maddeler bulunması sonucu birçok kişi öldü. Johnson & Johnson, kriz anında hızlı ve doğru bir şekilde hareket etti ve tüm Tylenol ürünlerini raflardan geri çekti. Ayrıca ürünlerin güvenli olmasını sağlamak için önleyici tedbirler alındı ve müşterilerin güvenini yeniden kazanmak için etkili bir komünikasyon stratejisi uygulandı. Johnson & Johnson firması COVID-19 krizinde de 1982’deki gibi başarılı bir kriz yönetimi süreci geçirdi. 2020 yılında, COVID-19 pandemisi nedeniyle firma, ürünlerinin tedarik zincirlerini etkileyen bir kriz yaşadı. Şirket hızlı bir şekilde hareket ederek, tedarik zincirini yeniden yapılandırdı ve ürünlerinin müşterilerine ulaşmasını sağladı. Ayrıca şirket, COVID-19 pandemisiyle ilgili birçok sağlık çalışmasına da destek verdi. Bu stratejileriyle birlikte Johnson & Johnson, “Kriz yönetimi nedir ve nasıl uygulanmalıdır?” konusunda oldukça iyi örnekler ortaya çıkarmıştır. Başarıyla uygulanan kriz yönetimlerine bir başka örnek olarak Toyota krizi verilebilir. 2009-2010 yılları arasında, Toyota marka arabalarında güvenlik sorunları ortaya çıktı. Toyota, kriz anında hızlı bir şekilde hareket etti ve tüm sorunlu arabaları geri çekti. Ayrıca, araba sahiplerine ücretsiz onarım hizmeti sunuldu ve etkili bir komünikasyon stratejisi uygulandı.

Sonuç

Sonuç olarak söylemek gerekirse, önemli olayların etkilerini en aza indirerek önlem almak için kullanılan stratejiler “Kriz yönetimi nedir?” sorusuna verilebilecek en net cevaplardan birisidir. Bununla birlikte kriz yönetiminin başarıya ulaşması için öncelikle kriz türlerinin ve nedenlerinin belirlenmesi, kriz yönetim stratejisinin, planlamasının oluşturulması ve kriz durumlarının tahminlerinin yapılması gerekmektedir.

SSS

Kriz Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kriz yönetimi, kriz oluştuğunda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmek için planların yapılması, uygulanması ve değerlendirilmesidir.

Kriz Yönetiminde Hangi Aşamalar Vardır?

Kriz yönetimi genellikle dört aşamadan oluşur: önlem alma, hazırlık, müdahale ve değerlendirme.

Kriz Yönetimi Sadece İşletmeler için mi Önemlidir?

Kriz yönetimi sadece işletmeler için değil aynı zamanda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hatta bireyler için de önemlidir.

Bültenimize kaydolun

Asla spam yapmayız. Ayda yaklaşık bir e-posta göndeririz. Blog yazımız ve ürün özelliğimiz hakkında e-posta göndermeniz yeterli.

Pazarlama izni: Haberler, güncellemeler ve pazarlama amacıyla bu formda sağladığım bilgileri kullanarak Hipcall'ın benimle e-posta yoluyla iletişime geçmesine izin veriyorum.