Konuşma Analizi (Speech Analytics) Nedir?

Müşteri hizmetlerini iyileştirmek için çağrı merkezlerindeki müşteri-temsilci görüşmelerini analiz eden konuşma analitiğini öğrenin.

Konuşma Analizi (Speech Analytics) Nedir?
Konuşma Analizi (Speech Analytics) Nedir?

Giriş

Konuşma analizi, konuşulan dilin analiz edilerek içgörülerin çıkarılması ve firma faaliyetlerinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılan bir süreçtir. Bu süreç, ses verilerinin yakalanması ve transkriptinin oluşturulması ile başlar ve ardından doğal dil işleme (NLP) teknikleri kullanılarak transkriptlerin analiz edilmesi, desenlerin ve eğilimlerin belirlenmesiyle devam eder. Konuşma analizi, müşteri hizmeti etkileşimleri, satış görüşmeleri ve iç toplantılar gibi çeşitli iş senaryolarına uygulanabilir.

Konuşma analizi, işletmelerin müşterilerle etkileşimde bulunma şekillerini ve operasyonlarını yönetme biçimlerini devrimleştirebilecek potansiyele sahiptir. Müşteri duygusal durumu ve davranışları hakkında daha derin içgörüler sunarak, konuşma analizi firmalara müşteri deneyimini iyileştirme, temsilci performansını artırma, verimlilik ve üretkenliği yükseltme ve rekabet avantajı elde etme konularında yardımcı olabilir. Bu blog yazısında, konuşma analizinin nasıl çalıştığına, sunduğu faydalara ve firmanızda uygularken akılda tutmanız gereken bazı zorluklara ve düşüncelere odaklanacağız.

Konuşma Analizi Nasıl Çalışır?

İşte konuşma analizi sürecine genel bir bakış:

 • Ses verilerinin yakalanması ve transkripti: Konuşma analizinde ilk adım, müşteri etkileşimlerinden, satış görüşmelerinden veya diğer kaynaklardan ses verilerinin yakalanmasıdır. Bu, ses verilerini kaydeden ve depolayan özel yazılım kullanılarak yapılabilir. Sonraki adım, ses verilerini metin formuna transkript etmektir. Bunun için ya otomatik olarak konuşma tanıma teknolojisi kullanılarak ya da transkriptörler tarafından manuel olarak yapılabilir.

 • Doğal dil işleme ile transkriptlerin analizi: Ses verileri transkript edildikten sonra, doğal dil işleme (NLP) teknikleri kullanılarak analiz edilebilir. NLP, bilgisayarların insan (doğal) diliyle etkileşimine odaklanan yapay zeka alanının bir dalıdır. Transkriptlere NLP algoritmaları uygulanarak, konuşma analizi yazılımı, verilerde en sık kullanılan kelimeleri ve ifadeleri, ifade edilen duyguyu ve tartışılan konuları belirleyebilir.

Bu şekilde ses verilerinin analiz edilmesi, konuşma analiziyle işletmelere müşterileri ve operasyonları hakkında birçok içgörü ve bilgi sağlayabilir. Bir sonraki bölümde, konuşma analizinin sunabileceği bazı faydaları keşfedeceğiz.

Konuşma Analizinin Faydaları

Konuşma analizi, firmalara çeşitli faydalar sunabilir, bunlar arasında:

 • Geliştirilmiş müşteri deneyimi: Müşteri etkileşimlerinin analiz edilmesiyle, konuşma analizi firmalara müşteri deneyiminde iyileştirme alanlarını belirlemek için yardımcı olabilir. Örneğin, yaygın müşteri sorunlarını veya kafa karışıklığı yaratan alanları vurgulayabilir ve müşterilerin en çok değer verdiği noktalara ilişkin içgörüler sağlayabilir. Bu, işletmelerin daha hedeflenmiş ve etkili müşteri hizmeti stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir.
 • Artırılmış temsilci performansı: Konuşma analizi, temsilci performansıyla ilgili değerli içgörüler sağlayarak firmalara iyileştirme alanlarını belirleme ve hedeflenmiş eğitim ve destek sağlama konusunda yardımcı olabilir. Aynı zamanda yöneticilere koçluk ve geribildirim çabalarının etkinliğini değerlendirmeleri için yardımcı olabilir.
 • Artan verimlilik ve üretkenlik: Konuşma analizi, işletmelerin operasyonlarını optimize ederek verimliliği artırmasına yardımcı olabilir. Süreçlerindeki sorunları ve verimsizlikleri belirleyebilir. Örneğin, temsilci zamanını çok fazla alan yaygın müşteri sorularını belirleyebilir ve çözüm sürecini optimize etme yollarını önerir.
 • Daha derin içgörüler ve iş zekası: Müşteri etkileşimlerinden elde edilen büyük miktardaki verilerin analiziyle, konuşma analizi firmalara müşterileriyle ilgili daha derin bir anlayış sağlayabilir, ihtiyaçlarını, tercihlerini ve davranışlarını anlama konusunda yardımcı olabilir. Bu durum, firmaların daha bilinçli kararlar almasına ve iş büyümesini desteklemesine yardımcı olabilir.

Bir sonraki bölümde, konuşma analizinin farklı iş senaryolarında nasıl uygulandığına dair bazı özel uygulamaları keşfedeceğiz.

Konuşma Analizinin Uygulama Alanları

Konuşma analizinin iş dünyasında geniş bir uygulama alanı vardır. İşte bazı örnekler:

 • Kalite güvencesi ve eğitim: Konuşma analizi, müşteri etkileşimlerinin analiz edilmesiyle işletmelere temsilci performansında iyileştirme alanlarını belirlemede yardımcı olabilir. Bu özellikle kalite güvencesi ve eğitim amaçları için değerli içgörüler sağlayabilir, temsilcilerin yaptığı yaygın hataları veya sorunları tespit edebilir.
 • Müşteri duygu analizi: Konuşma analizi, müşteri etkileşimlerinde ifade edilen duyguyu belirleyerek müşteri duyguları hakkında değerli içgörüler sağlayabilir. Bu, firmaların müşterilerin ürün veya hizmetlerine yönelik duygularını anlamalarına ve müşteri deneyiminde iyileştirme alanlarını belirlemelerine yardımcı olabilir.
 • Uyumluluk izleme: Düzenlenen sektörlerde, konuşma analizi yasalara ve düzenlemelere uyumu izlemek için kullanılabilir. Örneğin, finansal kuruluşların tüketici koruma yasalarına uyduklarını veya sağlık kuruluşlarının HIPAA düzenlemelerine uyduklarını sağlamak için kullanılabilir.
 • Pazarlama ve satış optimizasyonu: Konuşma analizi, müşteri etkileşimlerinin analiz edilmesiyle firmalara müşteri davranışındaki desenleri ve eğilimleri belirlemede yardımcı olabilir, bu da pazarlama ve satış optimizasyonu için faydalı olabilir. Örneğin, satış sürecinde müşterilerin sıkça karşılaştığı itirazları veya endişeleri belirleyebilir ve müşterilerin bir satın alma yapmaya neyin teşvik ettiği konusunda içgörüler sağlayabilir. Bir sonraki bölümde, firmanızda konuşma analizi uygularken dikkate almanız gereken bazı zorluklar ve hususları tartışacağız.

Zorluklar ve Dikkate Alınması Gerekenler

Konuşma analizi firmalara birçok fayda sağlasa da, uygulama sürecinde dikkate almanız gereken bazı zorluklar ve hususlar bulunmaktadır. İşte birkaç örnek:

 • Veri gizliliği ve güvenliği: Konuşma analizi uygularken dikkate almanız gereken en önemli hususlardan biri veri gizliliği ve güvenliğidir. Yakalanıp analiz edilen ses verilerinin korunduğundan ve yetkisiz erişime karşı uygun önlemlerin alındığından emin olmak önemlidir.

 • Mevcut sistemlerle entegrasyon: Konuşma analizi uygularken işletmelerin karşılaşabileceği diğer bir zorluk, mevcut sistemlerle entegrasyondur. Konuşma analizi sisteminizin, firmanızdaki diğer sistemler ve süreçlerle uyumlu olduğundan ve iş akışınıza kolayca entegre edilebildiğinden emin olmak önemlidir.

 • Kaynak ve maliyet kısıtlamaları: Konuşma analizi uygulamak kaynak yoğun olabilir ve zaman ve para açısından önemli yatırımlar gerektirebilir. Kaynakları ve maliyetleri dikkatlice değerlendirmek ve konuşma analizinin getirdiği faydaların yatırımı haklı çıkardığından emin olmak önemlidir.

Bir sonraki bölümde, modern iş dünyasında konuşma analizinin artan önemini ve başarılı bir şekilde uygulamak ve kullanmak için bazı ipuçlarını tartışacağız.

Sonuç

Sonuç olarak, konuşma analizi, konuşma dilini analiz etmek ve işletme operasyonlarını iyileştirmek için güçlü bir araçtır. İşletmelere müşteri deneyimini geliştirmede, temsilci performansını artırmada, verimlilik ve üretkenliği artırmada ve rekabet avantajı elde etmede yardımcı olabilir. Konuşma analizi uygularken dikkate almanız gereken zorluklar ve hususlar olsa da, sunabileceği faydalar, onu modern iş dünyasında giderek daha önemli bir araç haline getirmektedir.

Konuşma analizini başarıyla uygulamak ve kullanmak için işletmenizin ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkatlice değerlendirmek ve gerekli kaynakları ve altyapıyı sağlamak önemlidir. Ayrıca, veri gizliliği ve güvenliğini dikkate almak ve konuşma analizi sisteminin mevcut sistemleriniz ve süreçlerinizle uyumlu olduğundan emin olmak da önemlidir. Konuşma analizi stratejinizi dikkatlice planlayarak ve uygulayarak, bu güçlü aracın tam potansiyelini açığa çıkarabilir ve iş büyümesini sağlayabilirsiniz.

Bültenimize kaydolun

Asla spam yapmayız. Ayda yaklaşık bir e-posta göndeririz. Blog yazımız ve ürün özelliğimiz hakkında e-posta göndermeniz yeterli.

Pazarlama izni: Haberler, güncellemeler ve pazarlama amacıyla bu formda sağladığım bilgileri kullanarak Hipcall'ın benimle e-posta yoluyla iletişime geçmesine izin veriyorum.