PlatoForms + Hipcall-integratie

PlatoForms

PlatoForms converteert elke PDF naar een online webformulier om uw klanten in de browser PDF-formulieren in te vullen.

Wanneer dit gebeurt (Triggers)

Doe dit (Acties)

PlatoForms
New Submissions
When the form got a submission.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.