Google Forms + Hipcall-integratie

Google Forms

Google Forms is een eenvoudige manier om gegevens van het web te verzamelen. Het is een webgebaseerd platform dat je kunt gebruiken om alles te maken, van enquêtes tot apps. Je kunt formulierresponsgegevens naar het werkblad nemen.

Wanneer dit gebeurt (Triggers)

Doe dit (Acties)

Google Forms
New Response in Spreadsheet
Trigger when form is submitted and response added as new row in sheet.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.