Email Parser by Pabbly + Hipcall-integratie

Email Parser by Pabbly

Email Parser extraheert gegevens uit de inkomende e-mail die naar het genoemde e-mailadres is verzonden. Alle gegevens zoals e-mailnaam, onderwerp, de inhoud van de e-mail, enz. worden automatisch uit de e-mail geëxtraheerd. U kunt die gegevens naar andere apps sturen. U kunt zelfs specifieke details uit de e-mailinhoud extraheren.

Wanneer dit gebeurt (Triggers)

Doe dit (Acties)

Email Parser by Pabbly
New Email
Triggers whenever the email parser receives a new email.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.