BirdSeed + Hipcall-integratie

BirdSeed

BirdSeed is een websitebezoekerschat- en betrokkenheidstool die live chat en video, contactformulieren en vergaderagenda's ondersteunt, evenals oproepverzoeken.

Wanneer dit gebeurt (Triggers)

Doe dit (Acties)

BirdSeed
New Live Chat Request
Triggers when a customer starts a new live chat session.
BirdSeed
Completed Chat Transcript
Triggers when the transcript of a completed chat session is ready.
BirdSeed
New Call Request
Triggers when a customer requests a phone call.
BirdSeed
New Contact Form
Triggers when customer submits a new contact form.
BirdSeed
New Email Capture
Triggers when new customer email is captured.
BirdSeed
New Scheduled Meeting
Triggers when a customer schedules a meeting.
Create task (Coming soon)
Creates a new task.
Create contact (Coming soon)
Creates a new contact.
Create company (Coming soon)
Creates a new company.